1. Giấy xác nhận là HSSV của trường
2. Giấy xác nhận vay vốn học tập
3. Đơn xin học lại môn học, mô đun
4. Đơn xin bảo lưu kết quả học tập
5. Đơn xin tiếp tục học tập sau khi bảo lưu
6. Đơn đề nghị xác nhận diện chính sách cho HSSV
7. Đơn đề nghị miễn giảm học phí
8. Đơn xin làm lại thẻ HSSV
9. Đơn đăng ký ở ký túc xá
10. Bản kiểm điểm cá nhân (Đối với HSSV vi phạm kỷ luật)
11. Phiếu đánh giá rèn luyện HSSV
12. Báo cáo thành tích cá nhân HSSV