1. Giấy xác nhận là HSSV của trường
2. Giấy xác nhận vay vốn học tập
3. Đơn xin học lại
4. Đơn đề nghị xác nhận diện chính sách cho HSSV
5. Đơn đề nghị miễn giảm học phí
6. Đơn xin làm lại thẻ HSSV
7. Đơn đăng ký ở ký túc xá
8. Bản kiểm điểm cá nhân (Đối với HSSV vi phạm kỷ luật)
9. Phiếu đánh giá rèn luyện HSSV
10. Báo cáo thành tích cá nhân HSSV