1. Ban Thường vụ Đảng ủy

 • Đồng chí Ngô Xuân Khoát

 • Bí thư Đảng ủy

 • khoat@bctech.edu.vn

 • 0918004669

 • Đồng chí Trương Huỳnh Như

 • Phó Bí thư Đảng ủy

 • nhuth@bctech.edu.vn

 • 0382001061

 • Đồng chí Võ Văn Thuận

 • Ủy viên Ban Thường vụ

 • thuanvv@bctech.edu.vn

 • 0915632854

2. Giới thiệu về Đảng bộ

Đảng bộ Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu được thành lập theo quyết định số 593-QĐ/ĐUK ngày 16/6/2015 của Đảng ủy khối Cơ Quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đảng bộ hiện có 97 đảng viên, trong đó Ban Thường vụ có 3 đồng chí, Ban Chấp hành có 11 đồng chí. Trong cơ cấu Ban Chấp hành có thành phần là Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa là điều kiện thuận lợi để tổ chức Đảng của nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo trên các mặt hoạt động theo hướng dẫn của Đảng cấp trên.

Hiện nay Đảng bộ Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu có 06 chi bộ trực thuộc gồm:

– Chi bộ Văn phòng 1.

– Chi bộ Văn phòng 2.

– Chi bộ Cơ khí.

– Chi bộ Điện – Điện lạnh.

– Chi bộ Công nghệ thông tin.

– Chi bộ Lý thuyết cơ bản.