07 05, 2018

Quyết định về việc Ban hành Quy chế Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với CC, VC, NLĐ thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu

2022-01-10T08:32:35+07:0007/05/2018|0 Comments

Quyết định về việc Ban hành Quy chế Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với CC, VC, NLĐ thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu

Go to Top