Quyết định Quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của CC, VC và NLĐ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày đăng: 24/10/2018

Quyết định Quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của CC, VC và NLĐ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu

Chia sẻ lên mạng xã hội

Chia sẻ lên mạng xã hội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN