1. Lãnh đạo phòng

  • ThS. Nguyễn Công Tâm

  • Trưởng phòng

  • tamnc@bctech.edu.vn

  • 0918498042

  • ThS. Hứa Mạnh Hải

  • Phó Trưởng phòng

  • haihm@bctech.edu.vn

  • 0986128819

2. Chức năng

Phòng Quản trị Thiết bị có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và thực hiện việc tổ chức quản lý cơ sở vật chất, mua sắm, sửa chữa, điều phối trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất theo quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ

– Quản lý cơ sở vật chất của nhà trường (bao gồm cả đất đai, nhà xưởng…)

– Là đơn vị đầu mối soạn thảo, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch quản lý, đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư.

– Quản lý, điều phối các phương tiện, trang thiết bị, vật tư phục vụ quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong Trường được sử dụng có hiệu quả nhất

– Mua sắm, quản lý vật tư thiết bị, cấp phát các thiết bị – vật tư kỹ thuật cho các đơn vị đúng kế hoạch, đúng thủ tục và nguyên tắc quản lý thiết bị vật tư.

– Phối hợp với phòng Tài chính-Kế toán thực hiện kiểm kê, thanh lý tài sản hàng năm.

– Tiếp nhận, thu hồi các dụng cụ, đồ dùng mau hỏng và đề xuất thanh lý.

– Hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng và bảo quản trang thiết bị, vật tư phục vụ quản lý, giảng dạy (máy tính, máy chiếu, micro, …).

– Lập kế hoạch sửa chữa và thông báo kịp thời về việc sửa chữa phòng học, trang thiết bị phục vụ giảng dạy cho các đơn vị trong trường.

– Phối hợp với các bộ phận, cá nhân chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư cho các kỳ thi, hội thi tay nghề, thi giáo viên dạy giỏi, …

– Chủ trì xây dựng nội quy, quy chế sử dụng và bảo quản vật tư, thiết bị, công trình, của Trường. Tham mưu cho Hiệu trưởng việc phân phối tài sản, thiết bị, vật tư cho các đơn vị sử dụng và giám sát việc quản lý, sử dụng đúng chức năng, đảm bảo hiệu quả các tài sản đó tại các đơn vị.

– Là thường trực các hội đồng: tư vấn về mua sắm, sửa chữa, bảo trì và thanh lý vật tư, trang thiết bị của Trường.

– Phối hợp với phòng Tài chính-Kế toán và các đơn vị có liên quan trong việc kiểm kê, đánh giá, thanh lý vật tư, thiết bị của Trường theo định kỳ hoặc yêu cầu đột xuất; tổ chức nhận bàn giao thiết bị, vật tư hình thành sau đầu tư đưa vào khai thác, sử dụng.

– Thực hiện các công việc:  Sửa chữa, bào trì, bảo dưỡng hệ thống điện và các thiết bị điện trong toàn trường; Quản lý, lắp đặt, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng tại các phòng học, phòng họp và hội trường; Quản lý, vận hành máy phát điện, hệ thống đài phun nước; Treo băng rôn tại các cơ sở vào các dịp lễ, Tết, thay các lá cờ bị bị rách, hư hỏng. Sửa chữa bàn, ghế, các thiết bị trong phòng học, phòng làm việc, hội trường, … bị hư hỏng; Theo dõi và ghi chỉ số tại các đồng hồ điện, nước.

– Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao phục vụ cho công tác của Phòng.

– Chủ trì việc giám sát và lập kế hoạch về thực hiện an toàn, phòng chống cháy nổ.

– Theo dõi, kiểm tra để phát hiện các sự cố về tài sản để có biện pháp khắc phục.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.