STT Họ và tên Ngạch Mã số ngạch Chức vụ, chức danh Ghi chú
1 Trương Xuân Linh Giáo viên 15.113 Trưởng khoa ThS
2 Trần Trường Lam Giáo viên 15.113 Phó Trưởng khoa ĐH
3 Nguyễn Xuân Cường Giáo viên trung học cao cấp 15.112 Giáo viên trung học cao cấp ThS
4 Lê Văn Mai Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
5 Đào Danh Tài Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
6 Nguyễn Trọng Công Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
7 Hứa Mạnh Hải Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
8 Hà Thị Thu Phương Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
9 Võ Văn Giang Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
10 Trần Thị Thu Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
11 Đinh Hùng Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
12 Lê Văn Thịnh Giáo viên 15c.027 Giảng viên ĐH
13 Nguyễn Thị Hiên Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
14 Lê Thị Diệp Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
15 Bùi Văn Vinh Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
16 Trần Quốc Anh Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
17 Nguyễn Hùng Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
18 Nguyễn Duy Quang Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
19 Trần Văn Quốc Giáo viên 15c.027 Giảng viên ĐH
20 Lê Minh Tân Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
21 Bùi Nha Trang Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
22 Hà Quốc Trung Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
23 Nguyễn Văn Hoàng Giảng viên 15,111 Giảng viên ĐH
24 Lê Huy Cường Giảng viên 15,111 Giảng viên ThS
25 Nguyễn Thị Thu Hương Giảng viên 15,111 Giảng viên ThS
26 Trương Thiện Quân Giảng viên 15,111 Giảng viên ThS
27 Đoàn Trung Tắng Giảng viên 15,111 Giảng viên ĐH
28 Nguyễn Cao Danh Giảng viên GV thực hành ĐH
29 Lê Thanh Thịnh Giảng viên 15,111 Giảng viên ThS
30 Phạm Thế Quỳnh Giảng viên 15,111 Giảng viên ĐH

Mô tả:

Điện công nghiệp là ngành học mang tính ổn định về cơ hội nghề nghiệp với mức lương nằm trong tóp đầu các ngành nghề có mức lương cao hiện nay. Chương trình được thiết kế để cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng: đọc hiểu, phân tích được các bản vẽ thiết kế điện; lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống cung cấp điện, tủ phân phối, máy phát điện và các thiết bị điện trong nhà máy, khu công nghiệp; lắp đặt, vận hành dây chuyền tự động hóa PLC và lập trình Vi điều khiển cho dây chuyền sản xuất; ngoài ra sinh viên còn được chú trọng đào tạo kỹ năng mềm, tiếng Anh giao tiếp, kỹ thuật an toàn lao động.

Cơ hội việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc các vị trí: bảo trì và sửa chữa đường dây ở các Công ty Điện lực; nhân viên vận hành trong các trạm truyền tải và phân phối điện năng; làm việc trong các công ty xây lắp công trình điện, các tổ cơ điện, phòng bảo dưỡng bảo trì thiết bị điện, hệ thống tự động hóa của các nhà máy, xí nghiệp.

Chuẩn đầu ra:

Chuẩn đầu ra nghề Điện công nghiệp (Hệ CĐ) Khóa tuyển sinh 2015, 2016

Chuẩn đầu ra nghề Điện công nghiệp (Hệ TC) Khóa tuyển sinh 2015, 2016

Chuẩn đầu ra nghề Điện công nghiệp (Hệ CĐ) Khóa tuyển sinh 2017

Chuẩn đầu ra nghề Điện công nghiệp (Hệ TC) Khóa tuyển sinh 2017

Chương trình đào tạo:

Trình độ Cao đẳng Điện công nghiệp

Trình độ Trung cấp Điện công nghiệp

Mô tả:

Chương trình Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật làm việc trong ngành Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí như: Hệ thống máy lạnh trong các kho lạnh, hệ thống máy lạnh thương nghiệp, máy kem, máy đá, tủ lạnh; hệ thống điều hòa không khí trung tâm, điều hòa không khí cục bộ. Đồng thời có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp và sức khỏe nhằm nhằm tạo điều kiện cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên các trình độ cao hơn.

Cơ hội việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các cơ sở, các công ty dịch vụ chuyên ngành, siêu thị; trong các nhà máy bia, chế biến sữa, bảo quản thủy hải sản; các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, điều hòa không khí; các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí hoặc kinh doanh dịch vụ, cung cấp thiết bị điện lạnh dân dụng và công nghiệp.

Chuẩn đầu ra:

Chuẩn đầu ra nghề Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK (Hệ CĐ) Khóa tuyển sinh 2017

Chuẩn đầu ra nghề Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK (Hệ TC) Khóa tuyển sinh 2017

Chương trình đào tạo:

Trình độ Cao đẳng Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không khí

Trình độ Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không khí

Mô tả:

Chương trình Cơ điện tử nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật làm việc trong ngành kỹ thuật điều khiển tự động và công nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng xây dựng và thiết kế mạch điện tử ứng dụng; ứng dụng các thiết bị truyền động: động cơ điện một chiều, động cơ điện xoay chiều, thủy lực, khí nén; lập trình điều khiển PLC như: S7-200, S7-300, S7-400 của hãng SIEMEN; lập trình vi điều khiển họ ASM cho các hệ thống cơ điện tử; lập trình gia công CNC; thiết kế hệ thống cơ điện tử như: tay máy robot, robot thông minh; thiết kế dây chuyền sản xuất tự động hóa MPS, PCS, các quy trình sản xuất linh hoạt; đồng thời sinh viên còn được chú trọng đào tạo kỹ năng mềm, tiếng Anh giao tiếp, kỹ thuật an toàn lao động.

Cơ hội việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp nghề Cơ điện tử có thể làm việc các vị trí: lắp đặt các thiết bị kỹ thuật phù hợp trên hệ thống sản xuất tự động; thiết kế, bảo trì hệ thống cơ điện tử; điều hành và tổ chức quản lý hoạt động sản xuất, xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm, vận hành và điều hành hoạt động của các thiết bị công nghệ tự động; kinh doanh dịch vụ cung cấp thiết bị cơ điện tử.

Chuẩn đầu ra:

Chuẩn đầu ra nghề Cơ điện tử (Hệ CĐ) Khóa tuyển sinh 2015, 2016

Chuẩn đầu ra nghề Cơ điện tử (Hệ TC) Khóa tuyển sinh 2015, 2016

Chuẩn đầu ra nghề Cơ điện tử (Hệ CĐ) Khóa tuyển sinh 2017

Chuẩn đầu ra nghề Cơ điện tử (Hệ TC) Khóa tuyển sinh 2017

Chương trình đào tạo:

Trình độ Cao đẳng Cơ điện tử

Trình độ Trung cấp Cơ điện tử

Mô tả:

Chương trình Điện tử công nghiệp nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật làm việc trong ngành điều khiển công nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng vận hành được các thiết bị điện, điện tử trong các dây chuyền công nghiệp; lắp đặt, kết nối các thiết bị điện tử trong dây chuyền công nghiệp; bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện tử theo yêu cầu; lắp đặt, vận hành dây chuyền tự động hóa PLC và lập trình Vi điều khiển cho dây chuyền sản xuất; ngoài ra sinh viên còn được chú trọng đào tạo kỹ năng mềm, tiếng Anh giao tiếp, kỹ thuật an toàn lao động.

Cơ hội việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp nghề Điện tử công nghiệp có thể làm việc các vị trí: vận hành, bảo trì, sửa chữa, cải tiến nâng cấp các hệ thống, thiết bị điện tử; tìm hiểu, phát triển, ứng dụng điện tử trong công nghiệp và đời sống hàng ngày;  kinh doanh các thiết bị điện – điện tử.

Chuẩn đầu ra:

Chuẩn đầu ra nghề Điện tử công nghiệp (Hệ CĐ) Khóa tuyển sinh 2017

Chuẩn đầu ra nghề Điện tử công nghiệp (Hệ TC) Khóa tuyển sinh 2017

Chương trình đào tạo:

Trình độ Cao đẳng Điện tử công nghiệp

Trình độ Trình độ Điện tử công nghiệp

Mô tả:

Chương trình Kỹ thuật lắp đặt điện và Điều khiển trong công nghiệp nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật có khả năng: sửa chữa, bảo trì các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đạt tiêu chuẩn; sửa chữa được các sự cố thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động; vận hành được những hệ thống điều tốc tự động; lắp đặt hệ thống chiếu sáng công nghiệp, thiết bị phân phối, đường dây truyền tải, thiết bị đo lường điện; lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng  hệ thống điều khiển công nghiệp; ngoài ra sinh viên còn được chú trọng đào tạo kỹ năng mềm, tiếng Anh giao tiếp, kỹ thuật an toàn lao động.

Cơ hội việc làm:

Chương trình Kỹ thuật lắp đặt điện và Điều khiển trong công nghiệp nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật có khả năng: sửa chữa, bảo trì các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đạt tiêu chuẩn; sửa chữa được các sự cố thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động; vận hành được những hệ thống điều tốc tự động; lắp đặt hệ thống chiếu sáng công nghiệp, thiết bị phân phối, đường dây truyền tải, thiết bị đo lường điện; lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng  hệ thống điều khiển công nghiệp; ngoài ra sinh viên còn được chú trọng đào tạo kỹ năng mềm, tiếng Anh giao tiếp, kỹ thuật an toàn lao động.

Chuẩn đầu ra:

Chuẩn đầu ra nghề Kỹ thuật lắp đặt điện & ĐKTCN (Hệ CĐ) Khóa tuyển sinh 2017

Chuẩn đầu ra nghề Kỹ thuật lắp đặt điện & ĐKTCN (Hệ TC) Khóa tuyển sinh 2017