Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2021 – 2022 (áp dụng từ ngày 10/01/2022)

2022-01-08T10:08:35+07:0007/01/2022|0 Comments

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2021 - 2022 dành cho học sinh, sinh viên Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2021 - 2022 dành cho cán bộ giảng dạy Thời khóa biểu dành cho các Mô-đun học trực tiếp từ tuần 19 (ngày 10/01/2022)