Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2021 – 2022 (áp dụng từ ngày 09/4/2022)

Ngày đăng: 08/04/2022

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2021 – 2022 dành cho học sinh, sinh viên
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2021 – 2022 dành cho cán bộ giảng dạy
Bảng tham chiếu tuần học kỳ II

Chia sẻ lên mạng xã hội

Chia sẻ lên mạng xã hội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN