Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2022 – 2023 (thực hiện từ ngày 17/4/2023)

Ngày đăng: 12/04/2023

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2022 – 2023 dành cho HSSV (thực hiện từ ngày 17/04/2023)
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2022 – 2023 dành cho CBGD (thực hiện từ ngày 17/04/2023)
Bảng tham chiếu tuần lễ học kỳ II năm học 2022 – 2023

Chia sẻ lên mạng xã hội

Chia sẻ lên mạng xã hội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN