STT Họ và tên Ngạch Mã số ngạch Chức vụ, chức danh Ghi chú
1 Trương Lệ Minh Giáo viên 15.113 Trưởng khoa ĐH
2 Trần Thị Kim Thảo Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
3 Ngô Thị Nhung Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
4 Phạm Thị Thanh Bình Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
5 Nguyễn Thị Hồng Vũ Giáo viên 15.111 Giảng viên ĐH
6 Nguyễn Xuân Thủy Giáo viên 15.111 Giảng viên ĐH
7 Nguyễn Văn Phước Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
8 Ngô Văn Kiếp Giáo viên 15.111 Giảng viên ĐH
9 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
10 Vũ Thị Thương Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
11 Bùi Thị Trang Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
12 Dương Tiến Thảo Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
13 Võ Thị Thu Thảo Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
14 Hồ Ngọc Lệ Thanh Giảng viên 15.111 Giảng viên ĐH
15 Nguyễn Thị Yến Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
16 Lê Thị Thanh Thảo Giảng viên 15.111 Giảng viên ĐH
17 Lê Thị Hương Diệp Giảng viên 15.111 Giảng viên ĐH
18 Nguyễn Thị Bích Trâm Giảng viên 15.111 Giảng viên ĐH
19 Phạm Thị Nhân Giảng viên 15.111 Giảng viên ĐH
20 Phạm Thị Tuyết Giảng viên 15.111 Giảng viên ĐH
21 Trần Minh Quân Chuyên viên 01.003 Trợ lý khoa ĐH

Hiện nay, Khoa LTCB-VH có 5 tổ bộ môn, với 20 cán bộ, trong đó 100% giảng viên  đều có trình độ đại học. Bao  gồm các tổ bộ môn:

  1. Bộ môn tiếng Anh.
  2. Bộ môn tiếng Nhật
  3. Bộ môn Chính trị
  4. Bộ môn giáo dục thể chất
  5. Bộ môn pháp luật
  6. Bộ môn văn hóa, gồm: Toán, Lý, Hóa, Ngữ văn

Nhiệm vụ chính của Khoa là giảng dạy các môn chung trong chương trình đào tạo nghề. Với nhiệm vụ giảng dạy các môn chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, văn hóa bổ trợ và các môn ngoại ngữ Khoa LTCB-VH góp phần trang bị, bổ trợ thêm kiến thức cơ bản cho các môn nghề cũng như trang bị kiến thức, kỹ năng ngoại ngữ để phục vụ cho quá trình học tập, nghiên cứu và công việc sau khi ra trường.

Bên cạnh đó, Khoa LTCB-VH còn liên kết với TT GDTX Đất Đỏ, đào tạo văn hóa cho đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS đang tham gia học trung cấp nghề tại trường hoàn thành chương trình văn hóa THPT hệ GDTX. Sau khi hoàn thành chương trình học BTVH, các em có thể tham gia dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia, mở ra cơ hội cho các em học liên thông lên cao đẳng và đại học.

Ngoài ra, Khoa LTCB-VH đội ngũ giáo viên ngoại ngữ còn tham gia đào tạo ngoại ngữ cho học sinh, SV trong nhà trường giúp cho học sinh khi ra trường đạt chuẩn ngoại ngữ phục vụ công việc, cũng như đào tạo cho con em địa phương có nhu cầu học tập, nâng cao ngoại ngữ tại Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ của trường.

Với những tiền đề vững chắc cùng sự quan tâm sâu sắc của Nhà trường, đội ngũ giảng viên, giáo viên của Khoa tiếp tục phấn đấu để phát huy những thành quả đã có và kiến tạo thêm những thành quả mới tốt đẹp hơn, thiết thực hơn đóng góp vào sự phát triển chung của nhà trường và sự trưởng thành của các thế hệ học sinh, sinh viên.