LIÊN HỆ

/LIÊN HỆ
LIÊN HỆ 2018-03-12T11:20:06+00:00

Cơ sở 1

Địa chỉ: KP Thanh Tân, TT Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh BR-VT
SĐT: (0254) 3866 420 / (0254) 3654 420
Fax: (0254) 3866 419
Email: [email protected]

Cơ sở 2

Địa chỉ: Đường 3/2 – Phường 11 – TP.Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT
SĐT: (0254) 3581 703
Fax: (0254) 3866 419
Email: [email protected]

Cơ sở 3

Địa chỉ: 78 Trương Công Định, Phường 3, TP.Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT
SĐT: (0254) 3584 976
Fax: (0254) 3866 419
Email: [email protected]