Cán bộ quản lý
 • ThS. Nguyễn Thị Mỹ Dung – Trưởng phòng

 • CN. Nguyễn Văn Long – Phó Trưởng phòng

Liên hệ
 • Hotline: (0254) 3.691.064

 • Ms. Dung – ĐT: 0907.187.935 – Email: dungntm@bctech.edu.vn

 • Mr. Long – ĐT: 0974.409.518 – Email: longnv@bctech.edu.vn

Chức năng – Nhiệm vụ

 • Phụ trách công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, phát triển thương hiệu của nhà trường thông qua các kênh truyền thông;
 • Chủ động tìm kiếm các tổ chức, cá nhân có năng lực, uy tín và thiện chí hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, tuyển dụng, NCKH, dịch vụ sản xuất, … để đề xuất với Hiệu trưởng xác lập quan hệ hợp tác. Duy trì mối quan hệ hợp tác với đối tác;
 • Lên kế hoạch, tổ chức đón tiếp các đoàn khách trong nước tới thăm và làm việc với trường. Đảm bảo chỗ ăn, ở thuận lợi, chu đáo cho khách trong thời gian công tác tại trường. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lãnh đạo trường đi công tác;
 • Làm các thủ tục xuất nhập cảnh và đưa đón khách quốc tế; hỗ trợ các thủ tục liên quan cho GV, SV nước ngoài trong thời gian làm việc tại trường; theo dõi, đánh giá kết quả làm việc và rút kinh nghiệm để tham mưu cho Hiệu trưởng;
 • Xin phép tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, sinh hoạt học thuật quốc tế. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, sinh hoạt học thuật quốc tế;
 •  Xây dựng, triển khai các chương trình giao lưu, trao đổi học thuật với các đối tác;
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan trong và ngoài Trường xây dựng và phát triển các quan hệ hợp tác phù hợp với đặc thù và định hướng phát triển Trường. Làm đầu mối quản lý các hoạt động đối ngoại của các đơn vị trong Trường, phối hợp hướng dẫn, giúp các khoa phát triển quan hệ quốc tế;
 • Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư, điện phục vụ cho các hoạt động quan hệ quốc tế chung của trường;
 • Tư vấn việc làm, thống kê nhu cầu nguồn nhân lực và giới thiệu tuyển dụng;
 • Duy trì liên lạc và quan hệ với cựu sinh viên, khảo sát và thống kê việc làm cựu sinh viên;
 • Xúc tiến hợp tác hoạt động hỗ trợ sinh viên về nghề nghiệp, hỗ trợ đào tạo kỹ năng mềm;
 • Quản lý học sinh – sinh viên;
 • Tham gia giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh – sinh viên;
 • Đề xuất khen thưởng, kỷ luật học sinh;
 • Quản lý, bảo vệ trật tự trị an ký túc xá học sinh – sinh viên;
 • Quản lý hồ sơ học sinh – sinh viên;
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của học sinh tại các phòng học lý thuyết và khu ký túc xá.
 • Duy trì nề nếp học tập của học sinh;
 • Hàng tuần tổng hợp ý kiến đề xuất, kiến nghị của học sinh và trình Ban giám hiệu để xem xét và chỉ đạo giải quyết;
 • Tổ chức chào cờ hàng tuần;
 • Lập kế hoạch và duy trì hoạt động lao động của học sinh;
 • Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập bảng biểu về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động giáo dục nghề nghiệp; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.