STT Họ và tên Ngạch Mã số ngạch Chức vụ, chức danh Ghi chú
1 Phạm Đình Trịnh Giáo viên 15.113 Trưởng khoa ThS
2 Nguyễn Bá Thủy Giáo viên 15.113 Phó Trưởng khoa ĐH
3 Võ Sĩ Hoàn Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
4 Trần Lệ Thủy Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
5 Nguyễn Thị Mai Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
6 Dương Huy Hoàng Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
7 Trần Thị Thanh Hương Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
8 Lê Viết Huấn Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
9 Vũ Thị Tho Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
10 Trần Quang Huy Giảng viên 15.113 Giảng viên ThS
11 Nguyễn Văn Tình Giảng viên 15.113 Giảng viên ThS
12 Nguyễn Phạm Ái Hương Giảng viên 15.113 Giảng viên ĐH
13 Phùng Thị Nga Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
14 Bùi Thị Thu Ngà Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
15 Phạm Thị Trang Giảng viên 15.113 Giảng viên ĐH
16 Lại Văn Duy Giảng viên 15.113 Giảng viên ĐH
17 Nguyễn Thị Hằng Giảng viên 15.113 Giảng viên ThS
18 Nguyễn Thị Hoài Thu Giảng viên 15.113 Giảng viên ĐH
19 Trần Thị Hoa Giảng viên 15.113 Giảng viên ĐH
20 Phạm Thị Phương Thanh Thư viện viên 17.171 Thư viện viên ThS
21 Nguyễn Thị Lan Trợ lý khoa 01.003 Trợ lý khoa ĐH

Mô tả:

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) là một nghề học mang tính ổn định về cơ hội nghề nghiệp với mức lương nằm trong tốp đầu các ngành nghề có mức lương cao hiện nay. Nghề Công nghệ thông tin cung cấp các kiến thức, kỹ năng nền tảng cơ bản về lập trình ứng dụng, mạng máy tính, cơ sở dữ liệu, thiết kế web, đồ họa, đặc biệt là nghiên cứu chuyên sâu cách sử dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến hiện nay. Đi sâu vào chuyên ngành này, sinh viên có cơ hội tiếp cận những kiến thức, kỹ năng liên quan đến nghiên cứu phát triển các ứng dụng phần mềm, vận hành bảo trì phần cứng máy tính, thiết kế và xây dựng hệ thống mạng, hệ thống cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, khi tham gia học nghề Công nghệ thông tin tại, sinh viên còn được chú trọng đào tạo kỹ năng mềm, tiếng Anh giao tiếp, có cơ hội thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp chuyên về công nghệ thông tin.

Cơ hội việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tư vấn, thiết kế, xây dựng và quản lý dự án phát triển phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý hệ thống công nghệ thông tin trong các tổ chức, công ty, trường học; thiết kế, xây dựng các ứng dụng Web.

Chuẩn đầu ra:

Chuẩn đầu ra nghề Công nghệ thông tin (Hệ CĐ) Khóa tuyển sinh 2015, 2016

Chuẩn đầu ra nghề Công nghệ thông tin (Hệ CĐ) Khóa tuyển sinh 2017

Chuẩn đầu ra nghề Công nghệ thông tin (Hệ TC) Khóa tuyển sinh 2017

Chương trình đào tạo:

Trình độ Cao đẳng Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Trình độ Trình độ Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Mô tả:

Chương trình đào tạo Quản trị mạng máy tính nhằm cung cấp cho người học khả năng tự thiết lập một mạng máy tính, cấu hình mạng, điều chỉnh hiệu năng hoạt động của mạng máy tính, vận hành hệ thống mạng, giải quyết sự cố mạng và tham mưu cho lãnh đạo các phương pháp nâng cấp, đảm bảo an ninh mạng, an toàn dữ liệu của đơn vị. Bên cạnh đó, người học được tiếp cận và nghiên cứu chuyên sâu các công nghệ mạng của Microsoft và Cisco. Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được chú trọng đào tạo kỹ năng mềm, tiếng Anh giao tiếp, có cơ hội thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp chuyên về công nghệ thông tin.

Cơ hội việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp nghề Quản trị mạng máy tính có thể làm việc trong các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh mạng, ngân hàng, công ty bảo hiểm, hàng không, thương mại, trường học,… với mức lương cao.

Chuẩn đầu ra:

Chuẩn đầu ra nghề Quản trị mạng máy tính (Hệ CĐ) Khóa tuyển sinh 2017

Chuẩn đầu ra nghề Quản trị mạng máy tính (Hệ TC) Khóa tuyển sinh 2017

Chương trình đào tạo:

Trình độ Cao đẳng Quản trị mạng máy tính

Trình độ Trình độ Quản trị mạng máy tính

Mô tả:

Chương trình đào tạo Lập trình máy tính cung cấp cho người học khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng, khai thác các thông tin trên mạng. Từ bài toán thực tế, lập trình viên có thể xây dựng một ứng dụng phần mềm vừa và nhỏ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Sinh viên được đào tạo lập trình ứng dụng trên các ngôn ngữ lập trình phổ biến như C++, C#, Java, Android, PHP, ASP.NET; đồng thời giúp người học sử dụng thành thạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mô hình quan hệ và mô hình client/server. Qua đó, giúp người học xây dựng được các ứng dụng mạng và các website vừa và nhỏ. Ngoài ra sinh viên còn được chú trọng đào tạo kỹ năng mềm, tiếng Anh giao tiếp, có cơ hội thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp chuyên về công nghệ thông tin.

Cơ hội việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp làm lập trình viên, nhân viên kiểm thử phần mềm trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm; làm chuyên viên công nghệ thông tin, chuyên viên lập trình và quản trị website trong các tổ chức, công ty, trường học… Ngoài ra, lập trình viên có tính độc lập cao nên có thể làm việc một mình, đồng thời cũng có thể làm việc nhóm và tham gia các dự án lớn. Nghề lập trình viên là một trong mười nghề có mức lương trung bình cao nhất hiện nay.

Chuẩn đầu ra:

Chuẩn đầu ra nghề Lập trình máy tính (Hệ CĐ) Khóa tuyển sinh 2017

Chương trình đào tạo:

Trình độ Cao đẳng Lập trình máy tính

Mô tả:

Chương trình Kế toán doanh nghiệp nhằm đào tạo nhân lực làm việc thuộc chuyên ngành kế toán. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng: thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán; theo dõi và quản lý công nợ; kiểm tra, giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho;  theo dõi, quản lý tài sản; tính lương cho cán bộ, công nhân viên; tính giá thành sản phẩm; tính và xác định các loại thuế phải nộp; lập báo cáo thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.Đồng thời có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp và sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Cơ hội việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp nghề Kế toán doanh nghiệp có thể làm việc các vị trí: kế toán bán hàng, kế toán thanh toán, kế toán công nợ, kế toán tiền lương, kế toán kho, kế toán tài sản cố định, kế toán thuế,…… trong các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, công ty xây dựng và đơn vị hành chính sự nghiệp như: Trường học, bệnh viện,…

Chuẩn đầu ra:

Chuẩn đầu ra nghề Kế toán doanh nghiệp (Hệ CĐ) Khóa tuyển sinh 2015, 2016

Chuẩn đầu ra nghề Kế toán doanh nghiệp (Hệ CĐ) Khóa tuyển sinh 2017

Chuẩn đầu ra nghề Kế toán doanh nghiệp (Hệ TC) Khóa tuyển sinh 2017

Chương trình đào tạo:

Trình độ Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp

Trình độ Trình độ Kế toán doanh nghiệp