CAO ĐẲNG

Xét tuyển: Học bạ THPT.
Đối tượng: Tốt nghiệp THPT trở lên
Thời gian đào tạo: 3 năm (6 học kỳ)
(1 học kỳ có 5 tháng)
Học phí: 780.000 VNĐ/tháng
Tốt nghiệp được công nhận danh hiệu cử nhân thực hành

TRUNG CẤP

Xét tuyển: Học bạ THCS, THPT.
Đối tượng: Tốt nghiệp THCS, THPT.
Thời gian đào tạo: 2 năm (chỉ học nghề), 3 năm (nếu vừa học nghề, vừa học văn hóa THPT)
Học phí: 690.000 VNĐ/tháng
Miễn học phí đối với học sinh tốt nghiệp THCS học Trung cấp

MÔ TẢ

Chương trình Kế toán doanh nghiệp nhằm đào tạo nhân lực làm việc thuộc chuyên ngành kế toán. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng: thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán; theo dõi và quản lý công nợ; kiểm tra, giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho;  theo dõi, quản lý tài sản; tính lương cho cán bộ, công nhân viên; tính giá thành sản phẩm; tính và xác định các loại thuế phải nộp; lập báo cáo thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.Đồng thời có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp và sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp nghề Kế toán doanh nghiệp có thể làm việc các vị trí: kế toán bán hàng, kế toán thanh toán, kế toán công nợ, kế toán tiền lương, kế toán kho, kế toán tài sản cố định, kế toán thuế,…trong các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, công ty xây dựng và đơn vị hành chính sự nghiệp như: Trường học, bệnh viện,…