Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022 – 2023 (thực hiện từ ngày 03/10/2022)

Ngày đăng: 30/09/2022

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022 – 2023 dành cho HSSV (thực hiện từ ngày 03/10/2022)
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022 – 2023 dành cho CBGD (thực hiện từ ngày 03/10/2022)
Bảng tham chiếu tuần lễ học kỳ I năm học 2022 – 2023

Chia sẻ lên mạng xã hội

Chia sẻ lên mạng xã hội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN