Hội nghị học tập, quán triệt 02 chuyên đề năm 2022 và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên BCTECH

Ngày đăng: 28/05/2022

Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2022), chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, hướng tới Đại hội Đoàn trường lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2024, ngày 28/5/2022, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt 02 chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” cho 400 cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên.

Toàn cảnh hội nghị

Tại chương trình các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy chia sẻ về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đồng thời được nghe đồng chí chia sẻ nội dung 02 chuyên đề năm 2022 và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung 02 Chuyên đề 2022 và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Chuyên đề 01 dành cho cán bộ Đoàn, Hội “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Ở chuyên đề này, đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt với các đại biểu một số nội dung cốt lõi như: Những biểu hiện, tác hại của chủ nghĩa cá nhân, một số giải pháp chống chủ nghĩa cá nhân; việc ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; trách nhiệm nêu gương trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chuyên đề 2 dành cho đoàn viên, thanh niên Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước”. Tại đây báo cáo viên đã chia sẻ nội dung của chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay; vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1947 vẫn còn nguyên giá trị và là kim chỉ nam trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị hiện nay, được kế thừa trong xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn vừa “hồng” vừa “chuyên” trong việc xây dựng lề lối, tác phong, chuẩn mực đạo đức, năng lực làm việc…

Cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên BCTECH tham gia hội nghị

Thông qua chương trình mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện phong cách người cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong thời kỳ mới luôn sáng tạo, nhiệt huyết, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ lên mạng xã hội

Chia sẻ lên mạng xã hội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN