Hội nghị triển khai, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày đăng: 02/04/2023

Sáng ngày 01/04/2023, Đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị triển khai, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027 cho 124/124 cán bộ đoàn và 825/825 đoàn viên.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lâm, Bí thư Đoàn trường triển khai, quán triệt những nội dung trọng tâm của Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đồng chí Nguyễn Lâm, Bí thư Đoàn trường triển khai, quán triệt Nghị quyết

Qua Hội nghị giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên BCTech nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các văn kiện Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Chia sẻ lên mạng xã hội

Chia sẻ lên mạng xã hội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN