Bế mạc đợt đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng tại BCTECH

Ngày đăng: 12/12/2020

Ngày 11/12/2020, Đoàn đánh giá ngoài thuộc công ty CP Kiểm định và Tư vấn Giáo dục Việt Nam (VTEC) tổ chức Bế mạc đợt đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu (BCTECH).

Toàn cảnh buổi bế mạc

Trong 05 ngày làm việc tại trường từ 07/12 đến 11/12, Đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành kiểm tra báo cáo kết quả tự đánh giá và các hồ sơ minh chứng được cung cấp bởi Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của BCTECH để xác thực tính phù hợp giữa nội dung báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo với các minh chứng liên quan. Ngoài thời gian trực tiếp kiểm tra hồ sơ minh chứng và các tài liệu liên quan kể trên, trong 05 ngày làm việc tại BCTECH, Đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành khảo sát, dự giờ, phỏng vấn để thu thập các thông tin phục vụ cho việc thẩm định báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng.

Đoàn tham dự đánh giá lớp học nghề Điện công nghiệp

Theo Dự thảo Báo cáo kết quả đánh giá ngoài, chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng của BCTECH có các điểm mạnh nổi bật như: Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu của cơ sở đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh theo quy định; nhà trường thực hiện tốt công tác tuyển sinh, trong ba năm khối lượng tuyển sinh của nhà trường luôn đạt chỉ tiêu đề ra; phối hợp tốt với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức hướng dẫn thực hành thực tập cho người học tại công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp sử dụng lao động; 100% CBQL, giáo viên tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định và hoàn thành nhiệm vụ được giao; giáo trình được tổ chức biên soạn, đánh giá, cập nhật theo đúng quy định; các máy móc, thiết bị có chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật, công nghệ; phục vụ tốt cho công tác đào tạo nghề Điện công nghiệp; các đơn vị sử dụng lao động hài lòng với kiến thức, kỹ năng, thái độ của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.

Bà Trương Huỳnh Như, Hiệu trưởng nhà trường và ông Phan Văn Nam, Trưởng đoàn đánh giá ký biên bản họp về dự thảo báo cáo kết quả đánh giá ngoài chất lượng cơ sở GDNN tại BCTECH

Đoàn cũng có một vài khuyến nghị đối với nhà trường như: trường tiếp tục rà soát, điều chỉnh mục tiêu chương trình đào tạo ngày càng phù hợp hơn với xu hướng phát triển của công nghệ; với nhu cầu thực tế ngày càng cao của doanh nghiệp, người lao động và  xã hội; tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác đào tạo nghề Điện công nghiệp cũng như các nghề trọng điểm cấp độ Quốc tế, Asean.

Lãnh đạo nhà trường đã đồng ý với đánh giá của Đoàn về những điểm mạnh, tồn tại và những khuyến  nghị của Đoàn, đồng thời tiếp thu và sớm khắc phục những tồn tại để nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.

Ban Giám hiệu nhà trường chụp hình lưu niệm cùng Đoàn đánh giá

Chia sẻ lên mạng xã hội

Chia sẻ lên mạng xã hội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN