Lịch công tác tuần 11 (từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022)

Ngày đăng: 16/11/2022

Lưu ý: Lịch công tác thay cho giấy mời dự họp, đề nghị các cá nhân, bộ phận theo dõi và thực hiện.

Chia sẻ lên mạng xã hội

Chia sẻ lên mạng xã hội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN