Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại kho bạc Nhà nước năm 2022

Ngày đăng: 10/02/2023

Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại kho bạc nhà nước năm 2022 (Phần 1)
Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại kho bạc nhà nước năm 2022 (Phần 2)

Chia sẻ lên mạng xã hội

Chia sẻ lên mạng xã hội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN