STT Họ và tên Ngạch Mã số ngạch Chức vụ, chức danh Ghi chú
1 Trần Bình Minh Giáo viên 15.113 Trưởng khoa ThS
2 Lê Văn Minh Giáo viên 15.113 Phó Trưởng khoa ThS
3 Hồ Văn Ngữ Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
4 Lê Văn Tấn Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
5 Lê Đình Sen Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
6 Vũ Quang Thoại Giáo viên 15c-207 Giảng viên ĐH
7 Lê Hồng Bích Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
8 Nguyễn Bình Trị Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
9 Võ Đình Tâm Giáo viên 15a-202 Giảng viên ĐH
10 Nguyễn Văn Dũng Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
11 Nguyễn Thanh Liêm Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
12 Từ Thị Tuyết Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
13 Nguyễn Văn Minh Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
14 Nguyễn Quang Thu Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
15 Nguyễn Hàm Hòa Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
16 Nguyễn Chí Thức Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
17 Phạm Thị Minh Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
18 Lê Văn Sinh Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
19 Trương Văn Hoạt Giảng viên 15,111 Giảng viên ThS
20 Nguyễn Thị Bích Giảng viên 15,111 Giảng viên ThS
21 Võ Quốc Vương Giảng viên 15,111 Giảng viên ThS
22 Lê Tiến Thành Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
23 Nguyễn Thanh Thảo Giảng viên   Giảng viên ĐH
24 Viên Thị Hiệp Kế toán viên 06.031 Kế toán viên ĐH

Mô tả:

Chương trình Hàn, nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật làm việc trong ngành cơ khí hàn . Sinh viên tốt nghiệp nghề Hàn có khả năng tổ chức thi công kết cấu kim loại như hàn vỏ tàu , kết cấu bồn bể chứa , thực hiện hàn kết cấu chân đế giàn khoan dầu khí , hệ thống ống công nghệ , giải quyết được các công việc có tính phức tạp của nghề Hàn; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc. Đồng thời có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp và sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Cơ hội việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp sẽ làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, thi công các công trình, các dự án về xây lắp dân dụng và công nghiệp, các nhà máy đóng tàu, dịch vụ công trình biển.

Chuẩn đầu ra:

Chuẩn đầu ra nghề Hàn (Hệ CĐ) Khóa tuyển sinh 2015, 2016

Chuẩn đầu ra nghề Hàn (Hệ TC) Khóa tuyển sinh 2015, 2016

Chuẩn đầu ra nghề Hàn (Hệ CĐ) Khóa tuyển sinh 2017

Chuẩn đầu ra nghề Hàn (Hệ TC) Khóa tuyển sinh 2017

Chương trình đào tạo:

Trình độ Cao đẳng Hàn

Trình độ Trung cấp Hàn

Mô tả:

Chương trình Công nghệ ô tô nhằm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật có tay nghề làm việc trong lĩnh vực Cơ khí Ô tô. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa động cơ; bảo dưỡng, sửa chữa trang bị điện ô tô; bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống truyền lực (gầm ô tô); chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật và các pan bệnh của các hệ thống trên ô tô; vận hành, kiểm tra động cơ và ô tô; có thể giải quyết được một số các công việc có tính phức tạp của nghề; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật vào công việc; hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Cơ hội việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp làm kỹ thuật viên, trưởng dây chuyền lắp ráp, giám sát quá trình lắp ráp, giám sát chất lượng ô tô… trong các cơ sở lắp ráp ô tô; điều hành sản xuất, giám sát kỹ thuật, cố vấn dịch vụ, đào tạo kỹ thuật viên bậc dưới trong các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô; kiểm tra chất lượng sản phẩm, phân phối sản phẩm trong các cơ sở chế tạo phụ tùng ô tô; làm việc tại các garage ô tô; nhân viên bán hàng tại các salon ô tô; hướng dẫn thực hành, thực tập tại các cơ sở đào tạo nghề.

Chuẩn đầu ra:

Chuẩn đầu ra nghề Công nghệ ô tô (Hệ CĐ) Khóa tuyển sinh 2015, 2016

Chuẩn đầu ra nghề Công nghệ ô tô (Hệ TC) Khóa tuyển sinh 2015, 2016

Chuẩn đầu ra nghề Công nghệ ô tô (Hệ CĐ) Khóa tuyển sinh 2017

Chuẩn đầu ra nghề Công nghệ ô tô (Hệ TC) Khóa tuyển sinh 2017

Chương trình đào tạo:

Trình độ Cao đẳng Công nghệ ô tô

Trình độ Trung cấp Công nghệ ô tô

Mô tả:

Chương trình Cắt gọt kim loại, nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật làm việc trong ngành cơ khí chế tạo máy. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng phân tích, vẽ và lập quy trình gia công các chi tiết cơ khí trên máy tiện , phay ,máy cắt dây , máy bắn điện cực ,Lập trình và vận hành các máy tiện CNC máy Phay CNC đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật; thực hiện được các công việc của ngành cơ khí chính xác, trong quá trình gia công kim loại và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của nghề cắt gọt kim loại; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc; hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc. Đồng thời có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp và sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Cơ hội việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp làm kỹ thuật viên trực tiếp sản xuất trên các máy công cụ, trong các dây chuyền sản xuất có trang thiết bị hiện đại trong các nhà máy, phân xưởng cơ khí; làm việc trong phòng kỹ thuật của các công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí; hướng dẫn thực hành nghề tại các nhà máy, xí nghiệp; có thể tự tạo dịch vụ và công việc trong lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp.

Chuẩn đầu ra:

Chuẩn đầu ra nghề Cắt gọt kim loại (Hệ CĐ) Khóa tuyển sinh 2015, 2016

Chuẩn đầu ra nghề Cắt gọt kim loại (Hệ TC) Khóa tuyển sinh 2015, 2016

Chuẩn đầu ra nghề Cắt gọt kim loại (Hệ CĐ) Khóa tuyển sinh 2017

Chuẩn đầu ra nghề Cắt gọt kim loại (Hệ TC) Khóa tuyển sinh 2017

Chương trình đào tạo:

Trình độ Cao đẳng Cắt gọt kim loại

Trình độ Cao đẳng Cắt gọt kim loại

Mô tả:

Chương trình Chế tạo khuôn mẫu, nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật làm việc trong ngành Cơ khí chế tạo máy. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tổ chức và điều hành sản xuất trong các nhà máy cơ khí cũng như các hoạt động dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí; sử dụng các máy Tiện, Phay, máy bắn điện, máy cắt dây để gia công, chế tạo được một bộ khuôn hoàn chỉnh ở mức độ cơ bản, có phần nâng cao, lựa chọn phương pháp lập quy trình công nghệ tối ưu nhất cho một sản phẩm gia công kim loại; thiết kế bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp trên phần mềm Autocad 2D,3D; sử dụng được phần mềm pro_engineer trong việc thiết kế gia công các loại khuôn mẫu đơn giản; vận hành máy tiện CNC, phay CNC với các hệ điều khiển Fanuc để gia công khuôn. Có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc. Đồng thời có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp và sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Cơ hội việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước với các vị trí: kỹ thuật viên trực tiếp sản xuất trên các máy công cụ, trong các dây chuyền sản xuất có trang thiết bị hiện đại của nhà máy, phân xưởng cơ khí; nhân viên phòng kỹ thuật; hướng dẫn thực hành nghề tại các nhà máy, xí nghiệp; có thể tự tạo dịch vụ và công việc trong lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp.

Chuẩn đầu ra:

Chuẩn đầu ra nghề Chế tạo khuôn mẫu (Hệ CĐ) Khóa tuyển sinh 2015, 2016

Chuẩn đầu ra nghề Chế tạo khuôn mẫu (Hệ TC) Khóa tuyển sinh 2015, 2016

Chuẩn đầu ra nghề Chế tạo khuôn mẫu (Hệ CĐ) Khóa tuyển sinh 2017

Chuẩn đầu ra nghề Chế tạo khuôn mẫu (Hệ TC) Khóa tuyển sinh 2017

Chương trình đào tạo:

Trình độ Cao đẳng Chế tạo khuôn mẫu

Mô tả:

Chương trình Chế tạo thiết bị cơ khí nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật làm việc trong ngành kỹ thuật cơ khí. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng thi công kết cấu kim loại như kết cấu chân đế giàn khoan , kết cấu bồn bể chứa khí hóa lỏng , bồn chứa dầu , các kết cấu nhà dân dụng và công nghiệp , kết cấu vỏ tàu thủy , giải quyết được các công việc có tính phức tạp của nghề kỹ thuật cơ khí; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc. Đồng thời có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp và sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Cơ hội việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp sẽ làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước chuyên thi công các công trình, dự án về xây lắp dân dụng và công nghiệp, các nhà máy đóng tàu,dịch vụ công trình biển.

Chuẩn đầu ra:

Chuẩn đầu ra nghề Chế tạo thiết bị cơ khí (Hệ CĐ) Khóa tuyển sinh 2015, 2016

Chuẩn đầu ra nghề Chế tạo thiết bị cơ khí (Hệ TC) Khóa tuyển sinh 2015, 2016

Chuẩn đầu ra nghề Chế tạo thiết bị cơ khí (Hệ CĐ) Khóa tuyển sinh 2017

Chuẩn đầu ra nghề Chế tạo thiết bị cơ khí (Hệ TC) Khóa tuyển sinh 2017

Chương trình đào tạo:

Trình độ Cao đẳng Chế tạo thiết bị cơ khí

Trình độ Trung cấp Chế tạo thiết bị cơ khí

Mô tả:

Chương trình Sửa chữa máy tàu thủy nhằm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật có tay nghề làm việc trong lĩnh vực Sửa chữa máy tàu thủy, cơ khí bảo trì máy, lắp ráp và sửa chữa máy tàu thủy, thực hiện được các công việc sửa chữa, bảo trì hệ thống động lực tàu thủy, kiểm tra sửa chữa được các thiết bị phụ trên tàu thủy, ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại vào công việc để giải quyết một số các công việc có tính chất phức tạp của nghề, có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Cơ hội việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp làm việc tại xưởng bảo dưỡng, sửa chữa tàu thủy và phương tiện nổi, trung tâm bảo dưỡng và dịch vụ kỹ thuật tàu thủy. Kỹ thuật viên vận hành, bảo trì, sửa chữa các loại máy móc, thiết bị động lực, dây chuyền sản xuất trong nhà máy, xí nghiệp thuộc ngành cơ khí. Làm việc tại các trung tâm đăng kiểm phương tiện nổi.

Chuẩn đầu ra:

Chuẩn đầu ra nghề Sửa chữa máy tàu thủy (Hệ CĐ) Khóa tuyển sinh 2015, 2016

Chuẩn đầu ra nghề Sửa chữa máy tàu thủy (Hệ TC) Khóa tuyển sinh 2015, 2016

Chuẩn đầu ra nghề Sửa chữa máy tàu thủy (Hệ CĐ) Khóa tuyển sinh 2017

Chuẩn đầu ra nghề Sửa chữa máy tàu thủy (Hệ TC) Khóa tuyển sinh 2017

Chương trình đào tạo:

Trình độ Cao đẳng Sửa chữa máy tàu thủy

Trình độ Trung cấp Sửa chữa máy tàu thủy