BASIS 1

  • Thanh Tan Quarter, Dat Do Town, Dat Do District, Ba Ria – Vung Tau Province

  • (0254) 3.866.420 – (0254) 3.654.420

  • (0254) 3.866.419

BASIS 2

  • 3/2 Street, Ward 11, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau Province

  • (0254) 3.583.545

  • info@bctech.edu.vn

FEEDBACK

Cảm ơn bạn đã góp ý. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm!
Đã xảy ra lỗi khi gửi góp ý. Vui lòng thử lại sau.