CAO ĐẲNG

Mã nghề: 6540104
Xét tuyển: Học bạ THPT
Đối tượng: Tốt nghiệp THPT trở lên
Thời gian đào tạo: 3 năm (6 học kỳ)
(1 học kỳ có 5 tháng)
Học phí: 940.000 VNĐ/tháng
Tốt nghiệp được công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành

TRUNG CẤP

Mã nghề: 5540104
Xét tuyển: Học bạ THCS, THPT
Đối tượng: Tốt nghiệp THCS, THPT
Thời gian đào tạo: 2 năm (chỉ học nghề), 3 năm (nếu vừa học nghề, vừa học văn hóa THPT)
Học phí: 820.000 VNĐ/tháng
Miễn học phí đối với học sinh tốt nghiệp THCS học Trung cấp

MÔ TẢ

Chương trình Chế biến thực phẩm nhằm đào tạo cho sinh viên: kiến thức nền tảng, chuyên sâu về hóa học, sinh học; vệ sinh an toàn thực phẩm; nguyên liệu chế biến và quy trình phân tích, đánh giá chất lượng thực phẩm; phương pháp chế biến thực phẩm; khả năng sử dụng những kỹ thuật, công cụ, máy móc, kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc của người làm việc chuyên ngành Công nghệ thực phẩm; thiết kế, thực nghiệm, thu thập và phân tích dữ liệu; vận dụng được kiến thức khoa học, công nghệ và kiến thức bổ trợ vào các lĩnh vực chuyên ngành mà người học sẽ làm việc tại các cơ sở chế biến thực phẩm; kiểm tra và giám sát chuyên môn đối với công nhân bán lành nghề hoặc công nhân lành nghề khác. Sinh viên học ngành này có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc phối hợp với những người trong tổ, trong ca sản xuất.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp có thể tổ chức và quản lý doanh nghiệp sản xuất nghề chế biến thực phẩm với quy mô vừa và nhỏ; trực tiếp tham gia sản xuất hoặc làm ở các vị trí liên quan đến chuyên ngành chế biến thực phẩm (Chế biến thịt, sữa, cá, cà phê, chè, đồ hộp…) của các doanh nghiệp trong và ngoài nước; làm tổ trưởng sản xuất, cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên, trưởng ca, đốc công, cán bộ thiết kế công nghệ sản xuất, cán bộ kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm trên dây chuyền, công nghệ chế biến thực phẩm từ nguyên liệu đến bán thành phẩm và thành phẩm.