Thông báo v/v thực hiện quy định nộp học phí đối với HSSV học nghề và học văn hóa 4 môn năm học 2021-2022

Ngày đăng: 20/05/2022

Thông báo về việc thực hiện quy định nộp học phí đối với HSSV tham gia học nghề và học sinh tự nguyện tham gia học bổ trợ văn hóa 4 môn năm học 2021-2022

Chia sẻ lên mạng xã hội

Chia sẻ lên mạng xã hội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN