Công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức đào tạo nghề Hàn 6G, nghề Lắp ráp kết cấu kim loại trình độ sơ cấp

Ngày đăng: 01/10/2020

Căn cứ Công văn số 1857/TCGDNN-PCTT ngày 17/8/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức đào tạo nghề Hàn 6G và nghề Lắp ráp kết cấu kim loại trình độ sơ cấp như sau:

Chia sẻ lên mạng xã hội

Chia sẻ lên mạng xã hội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN