SINH VIÊN

/SINH VIÊN
28 11, 2019

Thông báo cấp học bổng học kỳ II năm học 2018 – 2019 (có danh sách HSSV đính kèm)

Bởi |2019-11-28T22:40:20+07:0028/11/2019|

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP TIỀN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2018 – 2019 Phòng Tài chính, Kế toán bắt đầu thực hiện việc cấp phát tiền học bổng khuyến khích học tập HK2