SINH VIÊN

/SINH VIÊN
26 05, 2020

Thông báo V/v cấp tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018 – 2019

Bởi |2020-05-26T15:18:43+07:0026/05/2020|

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP TIỀN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2018 – 2019 Phòng Tài chính, Kế toán bắt đầu thực hiện việc cấp phát tiền học bổng khuyến khích học tập HK2

21 05, 2020

Kế hoạch thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với HS-SV CĐ Khóa 7,8,9 và TC Khóa 20,21

Bởi |2020-05-26T17:04:57+07:0021/05/2020|

Kế hoạch số 159/KH-CĐKTCN: V/v Thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với HS-SV nghề không trọng điểm Kế hoạch số 160/KH-CĐKTCN: V/v Thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với HS-SV nghề trọng điểm