Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển 02 kỹ sư vận hành dây chuyền sản xuất nước, 06 KTV vận hành dây chuyền sản xuất nước và 08 NV quản lý khách hàng sử dụng nước

Ngày đăng: 01/06/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1/ Giới thiệu nhà tuyển dụng: “Trung Tâm Nước Sạch Và Vệ Sinh Môi Trường Nông Thôn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” cần tuyển:

2/ Vị trí và số lượng cần tuyển:

* 02 KỸ SƯ VẬN HÀNH DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC

* 06 KỸ THUẬT VIÊN VẬN HÀNH DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC

* 08 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG NƯỚC

3/ Yêu cầu chung:

– Vị trí 1: Trình độ đại học các ngành: Cấp, thoát nước, Hóa, môi trường, Điện, Xây dựng, Cơ khí.

– Vị trí 2: Trình độ Trung cấp các ngành: Cấp, thoát nước, Hóa, môi trường, Điện, Xây dựng, Cơ khí

Vị trí 3: Trình độ Trung cấp ngành: Kế toán, Marketing, Tài chính, Quản trị Kinh doanh, hành chính.

4/ Yêu cầu trình độ tin học, ngoại ngữ:

Vị trí 1:

+ Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ TT&TT quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT hoặc Chứng chỉ A trở lên.

+ Ngoại ngữ: Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, hoặc chứng chỉ B – tiếng Anh trở lên.

– Vị trí 2:

+ Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ TT&TT quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT hoặc Chứng chỉ A trở lên.

+ Ngoại ngữ: Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, hoặc chứng chỉ B – tiếng Anh trở lên.

– Vị trí 3: không cần trình độ Tin học, ngoại ngữ.

5/ Thời gian và địa điểm xét duyệt:

Dự kiến trong tháng 7/2022 tại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, số 39 đường Hoàng Diệu, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

6/ Thời gian và địa điểm đăng ký:

– Địa điểm: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, số 39 đường Hoàng Diệu, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Thời gian đăng ký:

– 30 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin

– Sáng: Từ 07h30 đến 11h30, Chiều: Từ 13h00 đến 17h00, Từ thứ Hai đến thứ Sáu

7/ Liên hệ

Cô Huyền Trang – Phòng Đối Ngoại và Công tác HSSV – Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật BR-VT

Điện thoại: (0254) 3.691.064. Email: trangpth@bctech.edu.vn

Website: bctech.edu.vn, Facebook: facebook.com/cdktcnbrvt

PHÒNG ĐỐI NGOẠI VÀ CÔNG TÁC HSSV

Chia sẻ lên mạng xã hội

Chia sẻ lên mạng xã hội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN