Sáng ngày 17/3/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã họp Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh lần thứ I năm 2016 ở các lĩnh vực: khoa học kỹ thuật, kỹ thuật cơ khí, chế tạo máy.

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ nhất năm 2016 được tổ chức để tôn vinh các tác giả của những công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ có giá trị khoa học và giá trị thực tiễn cao, có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế – xã hội và quốc phòng – an ninh của tỉnh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhằm hướng đến việc khuyến khích công tác nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống.

Hội đồng đánh giá đề tài Nhà di động sử dụng năng lượng mặt trời

Tham gia xét tặng Giải thưởng KH&CN lần này có 6 công trình, trong đó trường Cao đẳng nghề tỉnh BR-VT có 4 công trình tham gia gồm: nhà di động sử dụng năng lượng mặt trời, xe quét và gom rác tự động, bếp mini sử dụng năng lượng mặt trời, xe ô tô điện sử dụng năng lượng mặt trời. Các công trình do chính giảng viên nhà trường thực hiện với mục đích ứng dụng trực tiếp trong việc dạy học cho các em học sinh – sinh viên, góp phần nâng cao ý thức cho học sinh – sinh viên trong việc sử dụng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo để bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, điểm chung lớn nhất của các ý tưởng là giải pháp tiết kiệm năng lượng bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời thay cho điện năng.

Xe ô tô điện sử dụng năng lượng mặt trời

Bếp mini sử dụng năng lượng mặt trời

Xe quét và gom rác tự động

Tại buổi Họp Hội đồng chuyên ngành, Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên phản biện đã có những góp ý sâu sắc. Các ý kiến cho rằng các công trình của nhà trường có tính chất giáo dục cao, ứng dụng vào công tác đào tạo của nhà trường và làm thay đổi tích cực nhận thức của người học về bảo vệ môi trường, đồng thời có tính kế thừa, phát triển và ứng dụng thực tiễn. Tuy nhiên, các công trình được thực hiện trong thời gian ngắn nên yếu tố thẩm mỹ chưa cao, cần nghiên cứu thay đổi một số chi tiết thiết kế cho phù hợp và tích hợp sử dụng thêm năng lượng gió trong điều kiện thời tiết xấu.

Toàn cảnh buổi xét đề tài

ThS. Lê Duy Cầu – Hiệu trưởng nhà trường – Chủ nhiệm các công trình NCKH của nhà trường cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp của Hội đồng chuyên ngành. Nhà trường sẽ sửa đổi và cải tiến để các công trình hoàn thiện hơn, sớm ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn.