(VTV1 – Vấn đề hôm nay) –  Hiện nay trong hệ thống gần 1000 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong những trường tiên phong và thành công trong đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp. Đây là xu thế mới và hiệu quả cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chuyển sang tự chủ về tài chính.