Hậu trường chụp ảnh sinh viên BCTECH trong trang phục truyền thống Yukata của Nhật Bản.