Ngày 04/10/2019, tại Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT, Hiệp Hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chính sách việc làm và bảo hiểm xã hội. Dự hội nghị có bà Trần Thị Thúy Nga, Nguyên Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ LĐTB&XH, bà Lê Kim Dung, Nguyên Cục trưởng Cục Việc Làm cùng đại diện cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh – sinh viên của các cơ sở GDNN trong tỉnh.

Quý đại biểu, học sinh – sinh viên tham dự hội nghị

Tại Hội nghị, bà Trần Thị Thúy Nga, Nguyên Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội đã truyền tải cho đại diện cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh – sinh viên những nội dung về các loại hình bảo hiểm xã hội (BHXH), đối tượng tham gia BHXH, quyền và trách nhiệm của các bên khi tham gia BHXH và các chế độ BHXH, các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đối tượng và mức đóng BHTN, các nội dung của BHTN cũng như quyền và trách nhiệm của các bên khi tham gia BHTN.

Bà Trần Thị Thúy Nga, Nguyên Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội tuyên truyền về chính sách BHXH, BHTN

Bà Lê Kim Dung, Nguyên Cục trưởng Cục Việc làm đã chia sẻ các nội dung về thị trường lao động việt nam và chính sách hỗ trợ tạo việc làm, quản lý lao động; hợp đồng lao động và các nội dung liên quan. Trong đó nhấn mạnh các nội dung về việc đưa lao động và chuyên gia đi làm việc tại nước ngoài, các chính sách pháp luật về việc làm cũng như tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ tạo việc làm và phát triển thị trường lao động của nước ta hiện nay.

Bà Lê Kim Dung, Nguyên Cục trưởng Cục Việc làm tuyên truyền về chính sách việc làm

Đại diện cán bộ, viên chức, người lao động các cơ sở GDNN trong tỉnh

Qua hội nghị, đại diện cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh – sinh viên đã nắm bắt được những đổi mới trong chính sách liên quan đến việc làm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời được cán bộ của Hiệp hội GDNN và Nghề CTXHVN giải đáp các thắc mắc về quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm nói chung.