Sáng ngày 28/3/2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tổng kết 13 năm thi hành Luật Thi đua khen thưởng và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.

Với nhiều thành tích đạt được trong phong trào thi đua, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT vinh dự được UBND tỉnh trao tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017.

Ông Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 cho nhà trường

Trong năm 2018, nhà trường sẽ tiếp tục tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua với những hình thức phong phú. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì nhân Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập trường.

Các cơ quan, đơn vị nhận Cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 do UBND tỉnh trao tặng