(BR-VT) Ngày 23/9, Đoàn công tác của Đan Mạch do ông Henrik Hjorth, Tham tán Giáo dục Đại sứ quán Đan Mạch, Phụ trách dự án “Phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam – Hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch, Giai đoạn II” đến làm việc với Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT về dự án này.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Đan Mạch cho biết: dự án “Phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam – Hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch, Giai đoạn II” do Chính phủ Đan Mạch viện trợ không hoàn lại thông qua Bộ Giáo dục và Đại sứ quán Đan Mạch. Dự án này được triển khai tại 12 trường CĐ bắt đầu từ tháng 8/2019 đến hết tháng 6/2022 với tổng vốn 988.676 USD. Mục tiêu của dự án nhằm củng cố tính gắn kết, chất lượng và khả năng đáp ứng của hệ thống giáo dục nghề nghiệp, tăng cường thu hút giới trẻ vào học giáo dục nghề nghiệp và bảo đảm sự phù hợp của giáo dục nghề nghiệp với sự phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.

Dự án “Phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam – Hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch, Giai đoạn II” sẽ hỗ trợ nghề Chế biến thực phẩm cho Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT bằng các hình thức đào tạo đội ngũ giáo viên, chuyển giao công nghệ, xây dựng chương trình đào tạo nghề Chế biến thực phẩm phù hợp với thực tế doanh nghiệp…

Toàn cảnh buổi làm việc

Đại diện lãnh đạo Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT khẳng định, dự án hỗ trợ nghề Chế biến thực phẩm sẽ mở ra nhiều cơ hội cho nhà trường trong việc thu hút sinh viên đăng ký học, đồng thời liên kết với các doanh nghiệp đào tạo được đội ngũ lao động có tay nghề đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động.

Ban Giám hiệu Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT chụp hình cùng Đoàn công tác của Đan Mạch

ThS. Ngô Xuân Khoát, Phó Hiệu trưởng nhà trường và ông Henrik Hjorth, Tham tán Giáo dục Đại sứ quán Đan Mạch, Phụ trách dự án

ThS. Ngô Xuân Khoát, Phó Hiệu trưởng nhà trường và ông Torben Shuster, Chuyên gia tư vấn dự án thuộc Bộ Giáo dục Đan Mạch

Tin, Ảnh: Tuệ Lâm