Ngày 24-25/9, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT tổ chức đón HSSV về nhập học đợt 2 năm 2020.

Sau đợt 1 đón 935 học sinh nhập học ở 20 nghề đào tạo, ngày 24-25/9, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT tiếp tục đón 448 HSSV nhập học đợt 2 tại 2 cơ sở của trường. Các em HSSV đã được giáo viên chủ nhiệm phổ biến nội quy, quy chế và các thông tin cần thiết trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường.

Như vậy sau 2 đợt, trường đã tổ chức nhập học cho 1383 HSSV. Ngày 01/10, trường sẽ tiếp tục đón HSSV nhập học đợt 3 ở các nghề còn lại.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi nhập học: