Ngày 09/3/2017, Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và trường Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác về các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động của học sinh sinh viên.

Trong hợp tác đào tạo, Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và trường Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu đã thống nhất thỏa thuận tư vấn và đào tạo đại học liên thông dành cho học viên tốt nghiệp cao đẳng và trung cấp; hỗ trợ trang thiết bị trong đào tạo, thực hành về cơ khí, điện tử, điện công nghiệp.

Quang cảnh buổi họp

Hai trường cũng phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh; cùng hợp tác trong nghiên cứu khoa học, phát triển các sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội tại BR-VT và khu vực Đông Nam bộ…

Việc thỏa thuận hợp tác này nhằm phát huy năng lực và thế mạnh của mỗi trường trong khai thác và tận dụng hiệu quả các tiềm năng về cơ sở vật chất, nhân sự, góp phần mang lại lợi ích, hiệu quả cho các hoạt động của hai bên và cho người học.

Lãnh đạo cùng cán bộ hai nhà trường chụp hình lưu niệm