Cán bộ quản lý
 • CN. Lê Trung Châu – Phụ trách Trung tâm

Liên hệ
 • Hotline:(0254) 3551138

 • Mr. Châu – ĐT: 0908.429.890 – Email: chault@bctech.edu.vn

Chức năng – Nhiệm vụ

 • Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực Logistics và Công nghiệp hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng lực lượng lao động ngành logistics và công nghiệp hỗ trợ; bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu, kỹ năng thực hành, kỹ năng lao động chuyên nghiệp; cung cấp các dịch vụ liên quan đến logistics và công nghiệp hỗ trợ theo quy định của pháp luật;
 • Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực thuộc các chuyên môn logistics, công nghiệp hỗ trợ và các kỹ năng mềm phục vụ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao;
 • Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề đối với ngành nghề đào tạo được phép thực hiện và theo quy định của pháp luật;
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực chuyên môn về: Quản lý-vận hành cảng biển, vận tải biển, dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế, vận tải đa phương thức, dịch vụ kho bãi, trung tâm phân phối, quản lý chuỗi cung ứng; Cơ khí chế tạo; Điện-điện tử; Tự động hóa; Hóa chất – vật liệu công nghiệp;
 • Cung cấp các dịch vụ logistics và công nghiệp hỗ trợ, đào tạo, chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực logistics và ngành công nghiệp hỗ trợ;
 • Giới thiệu việc làm, cung cấp nhân lực cho doanh nghiệp logistics và công nghiệp trong tỉnh, vùng kinh tế động lực phía nam và cả nước;
 • Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội theo quy định của pháp luật;
 • Ký và thực hiện các hợp đồng liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật;
 • Được thu phí và sử dụng các nguồn thu theo quy định của pháp luật;
 • Quản lý tổ chức, nhân sự và tài chính của trung tâm theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện chế độ báo cáo về trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng của Trung tâm do Hiệu trưởng trường trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao.