Cán bộ quản lý
 • ThS. Nguyễn Mạnh Tưởng – Giám đốc Trung tâm

Liên hệ
 • Hotline: (0254) 3583599

 • Mr. Tưởng – ĐT: 0909.335.600 – Email: training@bctech.edu.vn

Chức năng – Nhiệm vụ

 • Xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động dài hạn và hàng năm.
 • Tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho các đối tượng, nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật;
 • Huấn luyện, bồi dưỡng cho huấn luyện viên, giảng viên về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 • Tổ chức cung cấp dịch vụ đo, kiểm tra môi trường lao động theo quy định của pháp luật;
 • Biên soạn tài liệu, nội dung, chương trình huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định.
 • Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển, chuyển giao các chương trình huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;
 • Tham gia kiểm tra, đánh giá chất lượng của các hoạt động huấn luyện, đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 • Cấp, đổi Giấy chứng nhận, Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định;
 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên, kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động;
 • Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện, tư vấn về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 • Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo bồi dưỡng về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Cung cấp dịch vụ phục vụ hội nghị, hội thảo cho các khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tổ chức tại Trung tâm; tổ chức các hoạt động dịch vụ khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện các chương trình, dự án và các hoạt động quản lý về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Trung tâm được sử dụng đội ngũ giáo viên, cán bộ khoa học, công nhân viên chức của trường do Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu quyết định điều động sang làm việc tại Trung tâm.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng nhà trường.