Chiều ngày 28/01/2019, tại Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh I đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đến dự hội nghị có đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT, Trường Đại học BR-VT.

Theo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh I năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn song nhìn chung các đơn vị trong Khối thi đua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, phong trào thi đua của khối đã có nhiều đổi mới thiết thực, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ngoài ra, một số đơn vị cũng đã phát động các phong trào thi đua chuyên đề, phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị. Về phía Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT đã được Hội đồng Anh đánh giá chất lượng và xếp loại Tốt theo tiêu chí kiểm định của Vương Quốc Anh. Tại hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn tỉnh năm 2018, trường đã đạt giải nhất toàn đoàn với 02 giải nhất, 03 giải nhì, 01 giải ba và 02 giải khuyến khích. Tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc 2018, trường đạt 01 giải ba và 4 giải khuyến khích. Tại Hội thi tay nghề toàn quốc năm 2018, nhà trường đã có 01 học sinh đạt giải 3. Trong công tác tuyển sinh 2018, trường tuyển 1540 HSSV vượt chỉ tiêu 1500 HSSV được giao. Đặc biệt, tập thể nhà trường đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng II.

Quang cảnh Hội nghị

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, Hội nghị đã đề ra phương hướng công tác thi đua Khối trong năm 2019 với nội dung: Tiếp tục tổ chức tốt việc học tập, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức của CBCC về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020; Các đơn vị tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, tổng kết đánh giá và khen thưởng, biểu dương kịp thời những điển hình tốt, rút kinh nghiệm những tập thể, cá nhân có thiếu sót, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị cũng đã thống nhất bình chọn và đề nghị lên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh tặng 01 cờ thi đua và 02 bằng khen cho 03 đơn vị. Cũng tại Hội nghị, các đơn vị đã bầu Trưởng khối thi đua năm 2019 là Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, Phó trưởng khối là Trung tâm Xúc tiến Đầu tư.