STT Họ và tên Ngạch Mã số ngạch Chức vụ, chức danh Ghi chú
1 Tạ Thị Thanh Thúy Giảng viên 15.111 Phụ trách tổ ThS
2 Trần Thị Thúy Giảng viên 15.111 Giảng viên ĐH
3 Đặng Thị Cương Giảng viên 15.111 Giảng viên ĐH
4 Trần Thị Khuyên Giảng viên 15.111 Giảng viên ĐH
5 Trần Thị Hằng Giảng viên 15.111 Giảng viên ĐH
6 Vũ Thị Hải Vân Chuyên viên 01.003 Chuyên viên ĐH

Mô tả:

Chương trình May thời trang đào tạo sinh viên biết thiết kế, cắt, may các kiểu sản phẩm may từ cơ bản đến phức tạp, thực hiện chuyên sâu ở lĩnh vực may các sản phẩm trong ngành may công nghiệp và may các sản phẩm thời trang. Đồng thời sản xuất hàng loạt các sản phẩm may mặc trên dây chuyền theo một quy trình công nghệ nhất định, được thực hiện từ khâu chuẩn bị sản xuất, cắt, may, kiểm tra chất lượng sản phẩm hoàn thiện, tổ chức quản lý và điều hành sản xuất nhằm đảm bảo về các tiêu chuẩn của sản phẩm và thời gian ký kết với khách hàng.

Cơ hội việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp nghề May thời trang có thể trực tiếp làm việc tại các vị trí trong dây chuyền may; quản lý, tổ chức dây chuyền sản xuất may công nghiệp; làm kỹ thuật viên trong phòng kỹ thuật của các doanh nghiệp may thời trang; tham gia thiết kế mẫu,may mẫu, kiểm tra chất lượng sản phẩm trong các cơ sở sản xuất của ngành may mặc; có khả năng làm việc độc lập tại các cửa hiệu may đo hoặc các shop thời trang.

Chuẩn đầu ra:

Chuẩn đầu ra nghề May thời trang (Hệ CĐ) Khóa tuyển sinh 2017

Chuẩn đầu ra nghề May thời trang (Hệ TC) Khóa tuyển sinh 2017

Chương trình đào tạo:

Trình độ Trung cấp May thời trang

Mô tả:

Chương trình Chế biến thực phẩm nhằm đào tạo cho sinh viên: kiến thức nền tảng, chuyên sâu về hóa học, sinh học; vệ sinh an toàn thực phẩm; nguyên liệu chế biến và quy trình phân tích, đánh giá chất lượng thực phẩm; phương pháp chế biến thực phẩm; khả năng sử dụng những kỹ thuật, công cụ, máy móc, kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc của người làm việc chuyên ngành Công nghệ thực phẩm; thiết kế, thực nghiệm, thu thập và phân tích dữ liệu; vận dụng được kiến thức khoa học, công nghệ và kiến thức bổ trợ vào các lĩnh vực chuyên ngành mà người học sẽ làm việc tại các cơ sở chế biến thực phẩm; kiểm tra và giám sát chuyên môn đối với công nhân bán lành nghề hoặc công nhân lành nghề khác. Sinh viên học ngành này có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc phối hợp với những người trong tổ, trong ca sản xuất.

Cơ hội việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp có thể tổ chức và quản lý doanh nghiệp sản xuất nghề chế biến thực phẩm với quy mô vừa và nhỏ; trực tiếp tham gia sản xuất hoặc làm ở các vị trí liên quan đến chuyên ngành chế biến thực phẩm (Chế biến thịt, sữa, cá, cà phê, chè, đồ hộp…) của các doanh nghiệp trong và ngoài nước; làm tổ trưởng sản xuất, cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên, trưởng ca, đốc công, cán bộ thiết kế công nghệ sản xuất, cán bộ kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm trên dây chuyền, công nghệ chế biến thực phẩm từ nguyên liệu đến bán thành phẩm và thành phẩm.

Chuẩn đầu ra:

Chuẩn đầu ra nghề Chế biến thực phẩm (Hệ CĐ) Khóa tuyển sinh 2015, 2016

Chuẩn đầu ra nghề Chế biến thực phẩm (Hệ TC) Khóa tuyển sinh 2015, 2016

Chuẩn đầu ra nghề Chế biến thực phẩm (Hệ CĐ) Khóa tuyển sinh 2017

Chuẩn đầu ra nghề Chế biến thực phẩm (Hệ TC) Khóa tuyển sinh 2017

Chương trình đào tạo:

Trình độ Cao đẳng Chế biến thực phẩm

Trình độ Trung cấp Chế biến thực phẩm