Thông tư liên tịch số 9/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH: V/v Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02-10-2015 của chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021