Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ Lãnh đạo đối với CB, CC, VC

Ngày đăng: 14/01/2019

Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ Lãnh đạo đối với CB, CC, VC

Chia sẻ lên mạng xã hội

Chia sẻ lên mạng xã hội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN