Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học đối với khóa 8( CĐ) và khóa 20( TC)
Đề cương ôn tập thi tin học chuẩn đầu ra ngày 03/10/2020
Danh sách thí sinh dự thi chứng chỉ ứng dụng CNTT