Thông báo V/v tổ chức thi tốt nghiệp cho HSSV các khóa trước đăng ký thi lại (bị hoãn thi do nghỉ phòng ngừa dịch Covid-19)