THÔNG BÁO

V/v: Tham gia Ngày hội Tuyển dụng cho các doanh nghiệp Hàn Quốc

(JOB FAIR 2018)

Nhằm tạo cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên sắp ra trường, học viên các khoá cao đẳng, trung cấp cũng như những người đã tốt nghiệp, đồng thời giúp các bạn sinh viên có thêm các thông tin về nhà tuyển dụng cũng như cơ hội tìm hiểu văn hóa và yêu cầu từ các đơn vị tuyển dụng của Hàn Quốc, Phòng Đối ngoại và Công tác học sinh sinh viên thông báo về Ngày hội Tuyển dụng (Job Fair 2018) do Thương vụ tổ chức đến toàn thể sinh viên của Trường cụ thể như sau:

1/ Thời gian, địa điểm và nội dung

– Thời gian: Thứ Sáu, ngày 29  tháng 06 năm 2018  – Từ 09g00 đến 17g00

– Địa điểm: Lầu 3 – Khách Sạn Nikko SaiGon (số 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP.HCM)

– Đơn vị tổ chức: Thương vụ Tổng Lãnh sự Quán Hàn Quốc tại TPHCM (KOTRA)

2/ Đăng ký tham gia

Các lớp đăng ký số lượng và danh sách tham gia cho Cô Ngân, Phòng Đối ngoại và Công tác Học sinh.

– Thời hạn đăng ký: trước ngày 25/06/2018

Trên đây là thông báo về việc tham gia Ngày hội tuyển dụng (Job Fair 2018) vào thứ sáu ngày 29/06/2018, đề nghị các em học sinh, sinh viên tham gia.

PHÒNG ĐỐI NGOẠI & CTHSSV         

                                           

     Nơi nhận:

  • Các Phòng Khoa, (để thực hiện);
  • Lưu VT, ĐN-CTHSSV.