THÔNG BÁO HSSV BCTECH TRỞ LẠI HỌC BÌNH THƯỜNG TỪ THỨ HAI (02/3/2020)

🍀 Tất cả HSSV phải tuân thủ các quy định sau:

👉 1. Xếp hàng vào cổng theo quy định:

+ Bước 1: Kiểm tra khẩu trang. Khi bước vào cổng trường tất cả mọi người phải đeo khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải. (HSSV tự trang bị khẩu trang).

+ Bước 2: rửa tay sát khuẩn bằng dung dịch sát khuẩn khô.

+ Bước 3: nhân viên y tế đo thân nhiệt. Trường hợp phát hiện bị sốt đưa ngay vào phòng cách ly và báo cáo cơ quan y tế có thẩm quyền.

💥 Lưu ý: Hoàn thành 3 bước trên mới được phép vào trường.

👉 2. Khi vào lớp, giảng viên lấy tài liệu trên bàn đọc cho lớp nghe. Sau đó tất cả HSSV dành 30 phút đầu vệ sinh nhà xưởng, phòng học tay nắm cửa, … bằng nước sát khuẩn. Công việc này phải được thực hiện mỗi ngày trước khi vào học.

👉 3.Trong quá trình học tuyệt đối HSSV không được bỏ khẩu trang. Giảng viên đứng lớp có trách nhiệm nhắc nhở HSSV không được tự ý tháo bỏ khẩu trang.

👉 4. Khuyến khích HSSV rửa tay bằng xà phòng vào giờ giải lao.