THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ TIỀN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2018 – 2019

Phòng Tài chính, Kế toán bắt đầu thực hiện việc chi trả học phí học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 theo lịch cụ thể như sau:

Tại cơ sở 1 (Đất Đỏ):

+ Ngày 16+17+18/12/2019 và ngày 23+24+25/12/2019 bắt đầu lúc 08h00 sáng.

Tại cơ sở 2 (Vũng Tàu):

+ Ngày 12+13/12/2019 và ngày 19+20/12/2019 bắt đầu lúc 08h00 sáng.

Đề nghị các Khoa và Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh, sinh viên lên nhận tiền theo đúng như lịch trên. Khi HS-SV đến nhận tiền miễn giảm cần mang theo:

1./ Thẻ HSSV (bản chính + photo)

2./ Bản photo các giấy tờ sau: 

+ Hộ khẩu

+ Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân

+ Thẻ BHYT

Lưu ý: Trường hợp HS-SV không thể đến nhận, có người thân đến nhận thay cần mang theo Sổ hộ khẩu và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (Bản gốc + photo) của người đến nhận.

PHÒNG TC-KT