THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP TIỀN HỌC BỔNG
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 – 2021 CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

Phòng Tài chính – Kế toán thực hiện việc cấp phát tiền học bổng học kỳ I năm học 2020-2021 theo lịch cụ thể như sau:

+ Ngày 28,29,30,1,2/7/2021: Cấp tại CS2 (Đường 3/2) vào lúc 8h sáng

+ Ngày 5,6,7,8,9/7/2021: Cấp tại CS1 (Đất Đỏ) vào lúc 8h sáng

Đề nghị các Khoa: Cơ khí, Điện, CNTT, Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh, sinh viên (có tên trong danh sách đính kèm) lên nhận tiền học bổng.

Khi đi HSSV mang theo thẻ sinh viên, hoặc CMND, Căn cước công dân (bản chính và bản phô tô) nếu bị mất thẻ sinh viên.

Đối với HSSV khóa T19,T20 hệ trung cấp và CD19,CD20 Cao đẳng sẽ chuyển học phí, vệ sinh phí sang kỳ sau. HSSV đến  phòng TC-KT nhận hóa đơn học phí (khi hết dịch).

Lưu ý: Nếu người thân của HSSV lên nhận thay phải đem theo sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh của HSSV (giấy tờ thể hiện mối quan hệ giữa người nhận thay và HSSV) và Chứng minh nhân dân (bản gốc + phô tô) của người đến nhận.

PHÒNG TC-KT