THÔNG BÁO
thời gian mở cửa phòng máy tính thư viện

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý phòng máy tính thư viện điện tử, tạo điều kiện để toàn thể viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên sử dụng máy tính phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên nội dung như sau:

1. Giao khoa Công nghệ thông tin thực hiện việc mở, đóng cửa phòng máy thư viện điện tử như sau:

Mở cửa lúc 08h00, đóng cửa lúc 16h30.

Lưu ý: Buổi trưa vẫn mở cửa phòng máy bình thường.

2. Học sinh, sinh viên chỉ được ra vào phòng máy trong thời gian mở cửa nêu trên và phải có sự đồng ý của nhân viên quản lý phòng máy thư viện mới được sử dụng máy tính.

3. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2017.

Trên đây là thông báo của Hiệu trưởng nhà trường về thời gian mở cửa phòng máy thư viện điện tử, đề nghị toàn thể viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên nghiêm túc thực hiện./.