Thông báo số 441/TB-CĐKTCN: V/v làm hồ sơ miễn giảm học phí năm học 2017 – 2018