Thông báo số 381/TB-CĐKTCN: V/v kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 12/2019
Dự kiến đào tạo theo địa chỉ năm 2020

Lưu ý: Nếu hệ thống yêu cầu đăng nhập, quý thầy cô đăng nhập tài khoản email cá nhân (có đuôi @bctech.edu.vn) để xem.